Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 45 45 45 2018-10-05
Dekorlistad 45 45 45 2018-10-05
Glasad med blyinfattning 46 46 46 2018-10-05
RC2 45 45 45 2018-10-05
RC3 46 46 46 2018-10-05
Ljud LJD-35 45 45 45 2018-10-05
Ljud LJD-40 & LJD-44 46 46 46 2018-10-05
Sido- & överljus 45 45 45 2018-10-05
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 45     2018-10-05
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 45 46 46 2018-09-28