Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 37 37 37 2018-08-10
Dekorlistad 37 37 37 2018-08-10
Glasad med blyinfattning 38 38 38 2018-08-10
RC2 37 37 37 2018-08-10
RC3 38 38 38 2018-08-10
Ljud LJD-35 37 37 37 2018-08-10
Ljud LJD-40 & LJD-44 38 38 38 2018-08-10
Sido- & överljus 37 37 37 2018-08-10
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 37     2018-08-10
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 40 41 41 2018-08-17