Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 5 5 5 2019-12-17
Dekorlistad 5 5 5 2019-12-17
Glasad med blyinfattning 6 6 6 2019-12-17
RC2 5 5 5 2019-12-17
RC3 6 6 6 2019-12-17
Ljud LJD-35 5 5 5 2019-12-17
Ljud LJD-40 & LJD-44 6 6 6 2019-12-17
Sido- & överljus 5 5 5 2019-12-17
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 5     2019-12-17
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 6 7 7 2019-12-17