Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 21 21 21 2019-04-24
Dekorlistad 21 21 21 2019-04-24
Glasad med blyinfattning 22 22 22 2019-04-24
RC2 21 21 21 2019-04-24
RC3 22 22 22 2019-04-24
Ljud LJD-35 21 21 21 2019-04-24
Ljud LJD-40 & LJD-44 22 22 22 2019-04-24
Sido- & överljus 21 21 21 2019-04-24
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 21     2019-04-24
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 22 23 23 2019-04-24