Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 9 9 9 2020-01-28
Dekorlistad 9 9 9 2020-01-28
Glasad med blyinfattning 10 10 10 2020-01-28
RC2 9 9 9 2020-01-28
RC3 10 10 10 2020-01-28
Ljud LJD-35 9 9 9 2020-01-28
Ljud LJD-40 & LJD-44 9 9 9 2020-01-28
Sido- & överljus 9 9 9 2020-01-28
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 9     2020-01-28
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 10 11 11 2020-01-28