Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 19 19 19 2020-04-07
Dekorlistad 19 19 19 2020-04-07
Glasad med blyinfattning 20 20 20 2020-04-07
RC2 19 19 19 2020-04-07
RC3 20 20 20 2020-04-07
Ljud LJD-35 19 19 19 2020-04-07
Ljud LJD-40 & LJD-44 19 19 19 2020-04-07
Sido- & överljus 19 19 19 2020-04-07
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 19     2020-04-07
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 20 21 21 2020-04-07