Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 34 34 34 2019-06-26
Dekorlistad 34 34 34  
Glasad med blyinfattning 35 35 35 2019-06-26
RC2 34 34 34 2019-06-26
RC3 35 35 35 2019-06-26
Ljud LJD-35 34 34 34 2019-06-26
Ljud LJD-40 & LJD-44 35 35 35 2019-06-26
Sido- & överljus 34 34 34 2019-06-26
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 34     2019-06-26
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 35 36 36 2019-06-26