Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 13 13 13 2021-03-02
Dekorlistad 13 13 13 2021-03-02
Glasad med blyinfattning 14 14 14 2021-03-02
RC2 13 13 13 2021-03-02
RC3 14 14 14 2021-03-02
Ljud LJD-35 13 13 13 2021-03-02
Ljud LJD-40 & LJD-44 14 14 14 2021-03-02
Sido- & överljus 13 13 13 2021-03-02
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 13     2021-03-02
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 14 15 15 2021-03-02