Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 39 40 39 2019-08-27
Dekorlistad 39 40 39 2019-08-27
Glasad med blyinfattning 40 41 40 2019-08-27
RC2 39 40 39 2019-08-27
RC3 40 41 40 2019-08-27
Ljud LJD-35 39 40 39 2019-08-27
Ljud LJD-40 & LJD-44 40 41 40 2019-08-27
Sido- & överljus 39 40 39 2019-08-27
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 39     2019-08-27
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 40 41 42 2019-08-27