Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 43 44 43 2020-09-22
Dekorlistad 43 44 43 2020-09-22
Glasad med blyinfattning 44 45 44 2020-09-22
RC2 43 44 43 2020-09-22
RC3 44 45 44 2020-09-22
Ljud LJD-35 43 44 43 2020-09-22
Ljud LJD-40 & LJD-44 43 44 43 2020-09-22
Sido- & överljus 43 44 43 2020-09-22
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 43     2020-09-22
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 44 45 45 2020-09-22