Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 48 49 48 2021-10-29
Dekorlistad 48 49 48 2021-10-29
Glasad med blyinfattning 49 50 49 2021-10-29
RC2 48 49 48 2021-10-29
RC3 49 50 49 2021-10-29
Ljud LJD-35 48 49 48 2021-10-29
Ljud LJD-40 & LJD-44 49 50 49 2021-10-29
Sido- & överljus 48 49 48 2021-10-29
  Obeh./Oljad Lasyr    
Ceder 48     2021-10-29
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 49 50   2021-10-29