Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 36 36 36 2020-08-04
Dekorlistad 36 36 36 2020-08-04
Glasad med blyinfattning 37 37 37 2020-08-04
RC2 36 36 36 2020-08-04
RC3 37 37 37 2020-08-04
Ljud LJD-35 36 36 36 2020-08-04
Ljud LJD-40 & LJD-44 36 36 36 2020-08-04
Sido- & överljus 36 36 36 2020-08-04
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 36     2020-08-04
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 37 38 38 2020-08-04