Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 7 7 7 2019-01-16
Dekorlistad 7 7 7 2019-01-16
Glasad med blyinfattning 8 8 8 2019-01-16
RC2 7 7 7 2019-01-16
RC3 8 8 8 2019-01-16
Ljud LJD-35 7 7 7 2019-01-16
Ljud LJD-40 & LJD-44 8 8 8 2019-01-16
Sido- & överljus 7 7 7 2019-01-16
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 7     2019-01-16
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 8 9 9 2019-01-23