Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 2 2 2 2018-11-23
Dekorlistad 2 2 2 2018-11-23
Glasad med blyinfattning 3 3 3 2018-11-23
RC2 2 2 2 2018-11-23
RC3 3 3 3 2018-11-23
Ljud LJD-35 2 2 2 2018-11-23
Ljud LJD-40 & LJD-44 3 3 3 2018-11-23
Sido- & överljus 2 2 2 2018-11-23
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 2     2018-11-23
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 3 4 4 2018-11-23