Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 3 3 3 2020-12-08
Dekorlistad 3 3 3 2020-12-08
Glasad med blyinfattning 4 4 4 2020-12-08
RC2 3 3 3 2020-12-08
RC3 4 4 4 2020-12-08
Ljud LJD-35 3 3 3 2020-12-08
Ljud LJD-40 & LJD-44 4 4 4 2020-12-08
Sido- & överljus 3 3 3 2020-12-08
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 3     2020-12-08
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 4 5 5 2020-12-08