Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 47 47 47 2019-10-22
Dekorlistad 47 47 47 2019-10-22
Glasad med blyinfattning 48 48 48 2019-10-22
RC2 47 47 47 2019-10-22
RC3 48 48 48 2019-10-22
Ljud LJD-35 47 47 47 2019-10-22
Ljud LJD-40 & LJD-44 48 48 48 2019-10-22
Sido- & överljus 47 47 47 2019-10-22
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 47     2019-10-22
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 48 49 50 2019-10-22