Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 23 25 23 2021-05-11
Dekorlistad 23 25 23 2021-05-11
Glasad med blyinfattning 24 26 24 2021-05-11
RC2 23 25 23 2021-05-11
RC3 24 26 24 2021-05-11
Ljud LJD-35 23 25 23 2021-05-11
Ljud LJD-40 & LJD-44 24 26 24 2021-05-11
Sido- & överljus 23 25 23 2021-05-11
  Obeh./Oljad Lasyr    
Ceder 23     2021-05-11
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 24 26   2021-05-11