Aktuell leveransvecka

Typ av dörr
'

Leveransvecka
(från fabrik)

Ändringstopp
(lagd order)
  Vit Kulör Teak  
Spårfräst/Slät 17 17 17 2019-03-27
Dekorlistad 17 17 17 2019-03-27
Glasad med blyinfattning 18 18 18 2019-03-27
RC2 17 17 17 2019-03-27
RC3 18 18 18 2019-03-27
Ljud LJD-35 17 17 17 2019-03-27
Ljud LJD-40 & LJD-44 18 18 18 2019-03-27
Sido- & överljus 17 17 17 2019-03-27
  Obeh./Oljad Blästrad Lasyr&blästrad  
Ceder 17     2019-03-27
Furu(RTD,FD,PRTD,RTP&ETP) 18 19 19 2019-03-27