Bäst i test

Energimyndigheten har testat nio ytterdörrar. Testet visar att ytterdörrarna har blivit bättre på att stänga ute kylan och bevara värmen inomhus, men det finns stora skillnader. Några dörrar är inte lufttäta och regnvatten kan tränga in.

Testet omfattar målade standarddörrar med trästomme och ett litet fönster. Dörrarnas värmeisoleringsförmåga, U-värdet, har blivit bättre sedan förra testet, 2004, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. men värdet skiljer sig mycket mellan olika fabrikat i testet, från 0,8 till 1,5. Det betyder att dörren med det lägsta U-värdet nästan är dubbelt så effektiv när det gäller att stänga kylan ute och bevara värmen inomhus.

Två dörrar får bäst i Energimyndighetens test. Den ena är från Leksandsdörren och heter Mälarvik V18 G.

Ytterdörr bäst i test

Testet uppmärksammades även i SVT plus den 19/2 2008.