Karlsarvet

Typ: Enkeldörr

Modell: Karlsarvet

Kulör: NCS S 0502-Y

Övrigt: Blyinfattat glas är standard på Karlsarvet

Läs mer om dörren här!