Leksand

Typ: Enkeldörr

Modell: RTD-Leksand

Kulör: Blästrad och laserad i gul kulör

Övrigt: Sidoljus ETP sitter monterat bredvid dörren

Läs mer om dörren här och om sidoljuset här!