Leksand

Typ: Enkeldörr

Modell: RTD Leksand

Kulör: Uppgift saknas, kundens individuella val enligt NCS-S skalan

Övrigt: Kunden valde till sidoljus

Läs mer om dörren här!