Hedby

Typ: Enkeldörr

Modell: Hedby

Kulör: NCS S 0502-Y

Övrigt: Här sitter det även ett standard sidoljus utan mittpost.

Läs mer om dörren här och om sidoljuset här!