Fornby

Typ: Pardörr

Modell: Fornby

Kulör: NCS S 4000-N

Övrigt: På bilden ser du en Fornby pardörr där kunden har valt bort romberna. Ett överljus sitter monterat ovanför dörren.

Läs mer om pardörren här och om överljuset här!