Edshult 1,5 dörr

Typ: 1,5 Pardörr

Modell: Edshult med glas

Kulör: Uppgift saknas, kundens individuella val enligt NCS-S skalan

Övrigt: 

Läs mer om pardörren här!