Oval

Typ: Pardörr

Modell: Oval

Kulör: NCS S 0502-Y

Övrigt: Dekorlisterna är målade i en annan kulör

Läs mer om pardörren här och om sidoljuset här!