47132

Dörren Sollerö som fått blyinfattat glas
och matchande sidoljus