50021

Den här dörren är anpassad från både pardörren Torrberg och Siljansnäs, spröjsen har romber lika Brenäs - smått och gott från här och där.