50493

Pardörren Klockarberg men med anpassad spröjs.