51580

Pardörren Laknäs men med osymmetrisk delning, för att få gångdörren lite bredare.