54119

Pardörren Klockarberg med matchande överljus.