55333

Här är det en anpassning av garageporten Kullsbjörken, romben borttagen och glas tillagda.