60468

Pardörren Laknäs men osymmetrisk delad (gångdörren är 10 cm bredare än den passiva dörren).