61905

En liten dörr som är en anpassning av dörren Leksand FD och lagt till ett blyinfattat glas.