67001

Här är det dörren Granberg som har fått ett blyinfattat glas enligt kundens önskemål.