67906

Korsning mellan dörrarna Överboda (liggande spår) och Gärde (glaset).