68859

Som standard är enkeldörren Mon spårfräst men här är den med utanpåliggande dekorlister istället.