73630

Pardörren Lisselby i storlek 20x23 (stor!) och spröjs 1:2 för att få mer kvadratiska rutor.