74112

Enkeldörren Hjulbäck har här fått dekorlister istället för spårfräsning.