74276

Här är standard sidoljuset med mittpost (se orginal här) anpassat till kundens önskemål, mittposten på önskat mått.