74729

Täta pardörren Siljansnäs som fått ett special överljus med mittpost (glasdelande) och spröjs.