80332

En bred Brenäs med specialspröjs och en källardörr i liknande stil men mindre glas.