Brandklassning

I brandceller är en branddörr en viktig komponent, Boverkets Byggregler (BBR) anger vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Alla våra täta enkeldörrar kan tillverkas i brandklass EI30* vilket gör det enkelt att finna en passande design.

*EI30 = Konstruktionen är brandtät E (förhindrar läckage av lågor och heta gaser) och isolerande I (håller den ej utsatta sidan under en viss temperatur) under 30 minuter.