Siljan
siljanjpg

Bilden visar målad i kulör NCS S2500-N

Foder med profilerad krönlist och skurklossar.
Sidostycken 120 mm breda, skurkloss 130 mm
och överliggare 140 mm.

Obs! Levereras endast grundmålade.