Gå till innehåll Gå till sidfot

Garanti

Följande garantier gäller för produkter tillverkade av Leksandsdörren.

Garanti Ytterdörrar

Leksandsdörrens ytterdörrar är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och uppfyller alla de kvalitetsnormer som anges i svensk standard SS EN 14351-1:2006+A1:2010.

Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet,
planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. 
Garanti gäller vid fackmässig montering.

För produkter tillverkade av Leksandsdörren AB lämnas

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen

10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm

10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt Leksandsdörrens instruktioner.
Underhåll skall dokumenteras och kunna styrkas vid reklamation. Leksandsdörren ansvarar inte för
fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, bristande underhåll eller vårdslöshet.

Garanti lämnas inte för målning, färgbeständighet, limning eller krokig dörrblad om dörren är målad
i kulörer mörkare än NCS-S 7500-N.

Garanti lämnas ej för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.

Leksandsdörren står ej för några kostnader föranledda av egna installationer t.ex. larm och extralås.

Eventuell reklamation ska göras till inköpsstället.

Garanti Innerdörrar

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen