Gå till innehåll Gå till sidfot

Köpevillkor

Köpevillkor

1. Om Köpevillkoren

1.1 Dessa köpevillkor (”Köpevillkoren”) gäller alla köp som du gör från www.leksandsdorren.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpevillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Leksandsdörren AB, org. nr. 556651–7891, Siljansnäsvägen 12 793 92 Leksand (”Säljaren”, ”oss”, ”vi” eller "vår").

1.3 Kontakt info@leksandsdorren.se eller 0247-796150.

2. Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

3. Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk bekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Denna bekräftelse innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga orderbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga orderbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

4. Priser och information

4.1 De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

4.3 Alla bilder på webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfällen.

5. Betalning

Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på webbplatsen samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även alltid innan du gör din beställning.

Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör.

6. Frakt och leverans

Leveransalternativ

Vi erbjuder leverans med Schenker alt. att du själv hämtar varan på fabrik i Leksand. Priset för leverans framkommer alltid i kassan innan du genomför ditt köp

Om din beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos oss eller har längre leveranstid, kan vi komma att skicka produkterna i flera leveranser till dig. För att underlätta för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi alltid att samleverera dina produkter i en leverans.

Leveranstid

Leveranstiden som anges på webbplatsen är den aktuella veckan som varorna lämnar fabriken. I orderbekräftelsen framgår vilken vecka dina varor kommer att lastas ut från fabrik. Leveranstiden på webbplatsen och den leveranstid du får på orderbekräftelsen kan skilja sig åt beroende på vilka varor du beställt. Vi strävar alltid efter att sända din beställning under angiven vecka som finns på din orderbekräftelse. Räkna alltid med att transporten tar några dagar från utlastningsdag.

Ej mottagna varor

Du ansvarar för att svara på avisering samt att ta emot din leverans.

Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager. Vi har rätt att ta ut en administrativ kostnad för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos ombudet.

Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid, har vi rätt att ta ut en kostnad som motsvarar den extra fraktkostnaden.

7. Erbjudanden, rabattkoder

Erbjudanden kan normalt inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen framgår. Om inte annat anges gäller våra Erbjudanden i en (1) dag.

Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet.

Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.

En rabattkod kan endast lösas in vid en ny beställning på webbplatsen och den kan ej dras av från en lagd order i efterhand. Rabattkoder kan endast nyttjas en gång per kund, produkt och beställning.

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av lagerförd vara har du rätt enligt lag att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tar emot produkten som du har handlat på webbplatsen.

Undantag för vissa produkter

8.2 Varor som tillverkas enl. din beställning är undantagna från ångerrätt.

Värdeminskning av använda produkter

8.3 När du använder din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion.

8.4 Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet.

Hur du ångrar ditt köp

8.5 Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du tar emot eller hämtar din beställning. Du kan anmäla din retur genom ett mail till info@leksandsdorren.se ange alltid ditt ordernummer vid kontakt.

8.6 När du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Varan skall skickas tillbaka i motsvarande emballage som vid leverans. Du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakt. Skador som orsakats av att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.

Returfrakt

8.7 Du bekostar själv returfrakten när du returnerar ditt köp. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

Återbetalning

8.8 När du har returnerat ditt köp, kommer vi genom vår betaltjänstleverantör att göra din återbetalning. Återbetalning sker inom 14 dagar från den dag du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten.

8.9 Återbetalning innefattar ej fraktkostnad som du betalade i samband med köpet.

8.10 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

9. Reklamation

9.1 Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera. Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör då tre år har passerat.

9.2 Du reklamerar en produkt till reklamation@leksandsdorren.se

9.3 När vi mottagit bilder samt ordernummer på den reklamerade produkten gör vi en bedömning. Om vi konstaterar att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

9.4 Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift, från var produkt till annan, motsvarande våra kostnader för administration och frakt eller serviceteknikers kostnader för hembesök.

10. Garanti Ytterdörrar

Leksandsdörrens ytterdörrar är testade av RISE Sveriges forskningsinstitut
och uppfyller alla de kvalitetsnormer som anges i svensk standard
SS EN 14351-1:2006+A1:2010.

Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet,
planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. 
Garanti gäller vid fackmässig montering.

För produkter tillverkade av Leksandsdörren AB lämnas

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen

2 års garanti på låshus

10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm

10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt Leksandsdörrens instruktioner.
Underhåll skall dokumenteras och kunna styrkas vid reklamation. Leksandsdörren ansvarar inte för
fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, bristande underhåll eller vårdslöshet.

Garanti lämnas inte för målning, färgbeständighet, limning eller krokigt dörrblad om dörren är målad
i kulörer mörkare än NCS-S 7500-N.

Garanti lämnas ej för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.

Leksandsdörren står ej för några kostnader föranledda av egna installationer t.ex. ovala cylindrar, larm, extralås etc.

 11. Våra skyldigheter

11.1 Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

11.2 Vi ansvarar inte för skada som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Om dessa Köpevillkor

12.1 Vi har rätt att ändra dessa Köpevillkor, men de Köpevillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpevillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpevillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

12.2 Dessa Köpevillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpevillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpevillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

13. Särskilda villkor för företag

13.1 Dessa Köpevillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpevillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpevillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

13.2 För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpevillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

14. Frågor, klagomål eller tvist

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpevillkor.

 

Dessa köpevillkor fastställdes av Leksandsdörren AB 2023-05-25