Rosen

Typ: Enkeldörr

Modell: Rosen

Kulör: Uppgift saknas, kundens individuella val enligt NCS-S skalan

Övrigt: 

Läs mer om enkeldörren Rosen här!