Gå till innehåll Gå till sidfot

Monteringsanvisnings Ytterdörrar

För att en dörr skall fungera krävs det att den monteras på rätt sätt. Det är hantverkarens ansvar att känna till den korrekta monteringen, en förutsättning för optimal hållbarhet och problemfri funktion. Garantin gäller endast vid fackmannamässig montering. Denna anvisning går igenom huvudmomenten vid montering av en dörr. Ytterdörrarna och portarna har 8 förborrade hål (14mm) för infästning. Vi rekommenderar karmhylsa typ Adjufix för ett säkert montage. För montage i olika väggtyper finns rekommendationer från Trä och möbelindustriförbundet (TMF) på deras hemsida: www.tmf.se 

  1. Kontrollera hålets mått i väggen. Fogbredden mellan vägg och karm får ej vara mer än 20 mm, detta är viktigt framför allt när Du monterar en branddörr. Om fogbredden är bredare skall väggen byggas på så att de brandhämmande, värmeisolerande och ljudisolerande egenskaperna ej försämras. Fogar mellan dörrkarm och glasparti (sidoljus, överljus) tätas med en elastisk fogmassa och monteras ihop före insättning. Se punkt 7

  2. Börja med att kontrollera att underlaget för tröskeln är i våg och se till att du kan täta under tröskeln. Behöver ytan jämnas till använd hårt trämaterial. Tröskeln får inte ställas direkt på betong använd i så fall någon form av fuktspärr under tröskeln. Om klossar använd se till att tröskeln inte sviktar. Montera karmhylsorna från baksidan på karmen totalt 8 st. Karmen ställs sedan på plats. Skruva ut karmhylsorna mot väggen. Justera karmen med hjälp av karmhylsan så att den blir i helt i lod. Kontrollera även att karmen inte buktar inåt eller utåt. Skruva fast karmen på gångjärnssidan.

  3. Innan du skruvar fast låssidan kontrollera att diagonalerna är lika långa från hörn till hörn och att karmen är i lod, kontrollera även att tröskeln är i våg. Skruva sedan fast låssidan på samma sätt som gångjärnssidan.

  4. Kontrollera nu att karmöppningen är lika bred upptill, på mitten och nertill, justera vid behov. Häng dörren på plats och kontrollera att springorna mellan dörr och karm är jämna.

  5. Dreva mellanrummet mellan dörrkarmen och väggen, packa inte för hårt för då kan karmen bågna. Om det gäller en brandklassad dörr (EI30) ska drevremsa av stenull användas. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft och diffusionstät mjukfog ovan på bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts. Funktionsproblem som uppstått där fogskum som inte tillåter efterjustering använts, regleras inte av Leksandsdörren.

  6. Uppkommer sättningar efter monteringen kan dörrbladet justeras upp eller ner på justeringsskruven på gångjärnen.
  7. Montering av sidoljus/överljus. Över- och sidoljusen ÖLJ, SDJ och SDJO i standardstorlekar är förborrade för karmskruv, övriga borras på plats vid montage. Om överljuset ska monteras direkt ovanpå dörren rekommenderas att skruva ihop överljusets understycke med dörrens karmöverstycke med träskruv. För att dölja montaget skruva från överljuset ner i dörrkarmen. Täta mellan dörrkarm och sido-/överljus med mjukfog alternativt dreva. Dölj fogen med täcklister.

  8. Vid montering av GARAGEPORT skall ytor som ligger an mot underlaget ställas på ett tätande skikt, t ex tjärpapp. Karmsidorna levereras i färdigt mått från fabrik för installation ovan golv (se bild 1 nedan, ev. bör då porten kompletteras med släp-alt. borstlist – ingår ej i leveransen) men behöver kapas till lämplig längd för installation enligt bild 2 nedan. Om kapning av ändarna görs ska dessa målas. Måtta och kapa karmsidostycken till rätt längd skruva sedan ihop karmen, förborra så att det inte spricker. Lyft karmen på plats och montera på samma sätt som beskrivs ovan gällande dörrar. Kontrollera att överstycket är i våg. Kryssmät noga diagonalen så att båda måtten stämmer överens använd 2 st träribbor. Det är mycket viktigt att karmsidorna är i lod så att gången i porten blir bra. Alla förborrade karmskruvshål ska användas. Garageregeln levereras i övermått och kapas till lämplig längd.