Gå till innehåll Gå till sidfot

Skötselanvisning Ytterdörrar

*********************

Obehandlade furu produkter: Dörrar, portar, överljus, sidoljus.
Furudörrar skall ytbehandlas med olja för utomhusbruk vid montering och underhållas 2-3 gånger per år med olja, extra noggrant runt lister och ramar. Täckmåla aldrig en furu dörr pga risken för sprickbildning i ytan är stor när den utsätts för väder och vind. Furu dörrar kan få små sprickor i faneret detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation. Trä är ett levande material vilket medför att färg och ådringsstruktur kan variera från produkt till produkt och att listerna kan röra sig något beroende på produktens placering i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge mm.

Teak produkter: Dörrar, portar, överljus, sidoljus.
Produkterna som är tillverkade i teak är grundoljade med teakolja 1 gång innan de lämnar fabriken. Efter montering skall dörren behandlas ytterligare minst 1 gång med Teakolja för utomhusbruk. Obs! Det är viktigt att torka bort överflödig olja.

För att behålla finishen och hållbarheten skall man minst 2-3 gånger per år behandla dörren med teakolja eller så fort ytan verkar torr och matt. Täta behandlingsintervaller i början ger snabbt en yta som blir motståndkraftig mot sol och regn. Rengör ytan med ett milt alkaliskt rengöringsmedel, typ målartvätt, innan oljning. Låt ytan torka ordentligt innan oljning påbörjas. Vid behov kan dörren mattslipas med ett fint sandpapper i träfibrernas riktning. Har ytan fått mögelangrepp använd ett rengöringsmedel som tar bort mögelsporer, prova först på en mindre yta för att försäkra er om att inte ytan på produkten skadas. Färg och ådringsstruktur kan variera från produkt till produkt på grund av att teak är ett levande material. Dörrar med teakfaner kan få små sprickor i ytskiktet av sol, regn och vind, men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation.

Täckmålade produkter: Dörrar, portar, överljus, sidoljus.
En täckmålad dörr kommer färdigbehandlad från Leksandsdörren. Dörrarna är målade med miljövänlig vattenburen färg. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan rengöras med jämna intervaller eller vid behov. Detta görs lämpligen med vatten och eventuellt ett milt diskmedel utspätt i vatten. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan ge missfärgningar. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller aminer t.ex. ammoniak kan ge en kulörförändring. Detta gäller speciellt färgstarka kulörer. Vid kraftigare kulörförändringar och glansnedgångar rekommenderas polering med t.ex. ett bilvax (prova på en liten yta, tex bakkanten, för att se resultatet innan hela dörren vaxas).

Täckmålade produkter skall kontrolleras årligen. Om det upptäcks blåsor, sprickor, flagning eller om färgen skadats på annat sätt, skall dessa skador repareras omgående. Underhållsmålning utförs lämpligen med en av fackhandeln rekommenderad vattenburen utomhuskvalitet. Skulle en lackskada uppstå på en målad dörr åligger det kunden att laga lackskadan så att inte vatten tränger in. Större skador kräver i regel slipning och total ommålning.

Allmänt (gäller oavsett behandling)
Glaslister och dekorlister är tillverkade av trä och bör underhållas noggrant. Trä är ett levande material vilket medför att listerna kan röra sig något beroende på produktens placering i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge mm. Har glipor i hörnen/gerningarna uppstått skall dessa läggas igen med elastisk fogmassa för utomhusbruk och därefter bättringsmålas.

För glasade produkter skall regelbunden kontroll av silikon alt. gummitätningen mellan glas och yttre glaslist göras. Denna får inte vara skadad, så att fukt kan tränga ner i dörren. Har fickor eller otätheter uppstått skall dessa läggas i med silikon för utomhusbruk alternativt kan hela fogen toppförseglas om med silikon.

Tröskel
Skall oljas med träolja en gång om året. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskel slipas med fint sandpapper i träfibrernas riktning innan oljning.

Karm
Se dörrblad med motsvarande ytskikt.

Slutbleck
Justeras vid montering och vid behov, se bild nedan.

  1. Använd en Torx mejsel T20 och lossa skruvarna C1 och C2, skruva 1½ varv.
  2. Nu är slutblecket redo för justering. Använd en plattmejsel eller dylikt och flytta på kappan märkt K till önskat läge, se till att kappan är rak.
  3. Dra åt skruvarna C1 och C2, prova så att dörren stängs ordentligt.

Slutbleck

Lås
Smörjning med fett rekommenderas 2 gånger per år, båda sidorna på fallarna ska smörjas. Använd fett med bra vidhäftning, typ Assas låsfett.

Gångjärn
Kan justeras i höjdled med nyckel (+3/-1 mm, Torx T15), se under gångjärnet. Skall smörjas med låsfett minst en gång om året.

Garantier gäller endast om skötselföreskrifterna följs! Skador som orsakats av dåligt underhåll eller felaktig ytbehandling täcks ej av Leksandsdörrens garanti.